Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (( S ): , ,(x^2) + (y^2) + (z^2) - 2x - 2y + 4z - 20 = 0 ) và mặt phẳng (( P ): , ,x + y - z - m = 0 ). Tìm m để (( P ) ) cắt (( S ) ) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính lớn nhất.


Câu 34958 Vận dụng cao

Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt cầu \(\left( S \right):\,\,{x^2} + {y^2} + {z^2} - 2x - 2y + 4z - 20 = 0\) và mặt phẳng \(\left( P \right):\,\,x + y - z - m = 0\). Tìm m để \(\left( P \right)\) cắt \(\left( S \right)\) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính lớn nhất.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Để \(\left( P \right)\) cắt \(\left( S \right)\) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính lớn nhất thì \(d{\left( {I;\left( P \right)} \right)_{\min }}\) với I là tâm mặt cầu \(\left( S \right)\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.