Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz ), gọi (I( (a,b,c) ) ) là tâm mặt cầu đi qua điểm (A( (1; - 1;4) ) ) và tiếp xúc với tất cả các mặt phẳng tọa độ. Tính (P = a - b + c ).


Câu 34959 Vận dụng cao

Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz\), gọi \(I\left( {a,b,c} \right)\) là tâm mặt cầu đi qua điểm \(A\left( {1; - 1;4} \right)\) và tiếp xúc với tất cả các mặt phẳng tọa độ. Tính \(P = a - b + c\).


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào điều kiện tiếp xúc với các trục tọa độ và điểm thuộc mặt cầu để tìm tọa độ tâm I

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.