Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz, ) cho ba điểm (A( ( - 1; ,0; ,1) ) ), (B( (3; ,2; ,1) ) ), (C( (5; ,3; ,7) ) ). Gọi (M( (a; ,b; ,c) ) ) thỏa mãn (MA = MB ) và (MB + MC ) đạt giá trị nhỏ nhất. Tính (P = a + b + c. )


Câu 34960 Vận dụng cao

Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz,\) cho ba điểm \(A\left( { - 1;\,0;\,1} \right)\), \(B\left( {3;\,2;\,1} \right)\), \(C\left( {5;\,3;\,7} \right)\). Gọi \(M\left( {a;\,b;\,c} \right)\) thỏa mãn \(MA = MB\) và \(MB + MC\) đạt giá trị nhỏ nhất. Tính \(P = a + b + c.\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Áp dụng bất đẳng thức trong tam giác để biện luận vị trí điểm

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.