Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A( (3;0;0) ), , ,B( (1;2;1) ) và C( (2; - ,1;2) ). Biết mặt phẳng qua B, , ,C và tâm mặt cầu nội tiếp tứ diện OABC có một vectơ pháp tuyến là ( (10;a;b) ). Tổng a + b là


Câu 34965 Vận dụng cao

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz,$ cho ba điểm $A\left( {3;0;0} \right),\,\,B\left( {1;2;1} \right)$ và $C\left( {2; - \,1;2} \right).$ Biết mặt phẳng qua $B,\,\,C$ và tâm mặt cầu nội tiếp tứ diện $OABC$ có một vectơ pháp tuyến là $\left( {10;a;b} \right).$ Tổng $a + b$ là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất của mặt cầu nội tiếp tứ diện để tìm phương trình mặt phẳng

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.