Trong không gian Oxyz, cho 2 điểm A( (1;2; - 3) ), ,M( ( - 2; - 2;1) ) và đường thẳng d:((x + 1))(2) = ((y - 5))(2) = (z)(( - 1)). Delta là đường thẳng đi qua M và vuông góc với đường thẳng d đồng thời cách A một khoảng lớn nhất, khi đó  Delta đi qua điểm nào trong các điểm sau:


Câu 34971 Vận dụng cao

Trong không gian Oxyz, cho 2 điểm $A\left( {1;2; - 3} \right),\,M\left( { - 2; - 2;1} \right)$ và đường thẳng $d:\dfrac{{x + 1}}{2} = \dfrac{{y - 5}}{2} = \dfrac{z}{{ - 1}}$. $\Delta $ là đường thẳng đi qua M và vuông góc với đường thẳng d đồng thời cách A một khoảng lớn nhất, khi đó  $\Delta $ đi qua điểm nào trong các điểm sau:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Nhận xét: $\Delta $ là đường thẳng đi qua M  và cách A một khoảng lớn nhất khi $AM \bot \Delta $, khi đó $\Delta $ có 1 VTPT là $\overrightarrow {AM} $.

- Viế phương trình đường thẳng $\Delta $.

- Kiểm tra các điểm có thuộc đường thẳng $\Delta $ hay không.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.