Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng ((d_1):((x - 2))(( - 1)) = (y)(1) = (z)(1) ) và ((d_2):(x)(( - 2)) = ((y - 1))(1) = ((z - 2))(1). ) Phương trình mặt phẳng (P) song song và cách đều hai đường thẳng ((d_1),(d_2) ) là:


Câu 34978 Vận dụng cao

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng \({d_1}:\dfrac{{x - 2}}{{ - 1}} = \dfrac{y}{1} = \dfrac{z}{1}\) và \({d_2}:\dfrac{x}{{ - 2}} = \dfrac{{y - 1}}{1} = \dfrac{{z - 2}}{1}.\) Phương trình mặt phẳng (P) song song và cách đều hai đường thẳng \({d_1},{d_2}\) là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Phương trình (P) song song với 2 đường thẳng \({d_1},{d_2}\) nên vtpt của (P) chính là \(\left[ {\overrightarrow {{u_1}} ,\overrightarrow {{u_2}} } \right]\)

Và có Phương trình mặt phẳng (P) cách đều hai đường thẳng \({d_1},{d_2}\)nên: \(d\left( {{d_1};\left( P \right)} \right) = d\left( {{d_2};\left( P \right)} \right)\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.