Với mỗi giá trị của tham số m, xét mặt phẳng (((P_m)) )  xác định bởi phương trình (mx + m(m + 1)y + ((m - 1)^2)z - 1 = 0 ). Tìm tọa độ của điểm thuộc mọi mặt phẳng (((P_m)) ).


Câu 3501 Vận dụng cao

Với mỗi giá trị của tham số m, xét mặt phẳng \(({P_m})\)  xác định bởi phương trình \(mx + m(m + 1)y + {(m - 1)^2}z - 1 = 0\). Tìm tọa độ của điểm thuộc mọi mặt phẳng \(({P_m})\).


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Gọi \(M\left( {{x_0};{y_0};{z_0}} \right)\) là điểm cố định.

- Thay tọa độ của \(M\) vào phương trình mặt phẳng \(\left( {{P_m}} \right)\).

- Biến đổi phương trình về phương trình bậc nhất ẩn \(m\) và các tham số \({x_0},{y_0},{z_0}\) và cho các hệ số bằng \(0\) ta sẽ được kết quả cần tìm.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.