Em pha nước cam, cứ 3 quả em pha được hai cốc. Hỏi với 6 quả thì em pha được bao nhiêu cốc như thế?

...