Điểm nào sau đây nằm trên đường thẳng (((x + 1))(2) = ((y - 2))(( - 2)) = (z)(1) )?


Câu 3509 Nhận biết

Điểm nào sau đây nằm trên đường thẳng \(\dfrac{{x + 1}}{2} = \dfrac{{y - 2}}{{ - 2}} = \dfrac{z}{1}\)?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Điểm \(M\left( {{x_M};{y_M};{z_M}} \right)\) thuộc đường thẳng \(d:\dfrac{{x - {x_0}}}{a} = \dfrac{{y - {y_0}}}{b} = \dfrac{{z - {z_0}}}{c}\) nếu và chỉ nếu \(\dfrac{{{x_M} - {x_0}}}{a} = \dfrac{{{y_M} - {y_0}}}{b} = \dfrac{{{z_M} - {z_0}}}{c}\) 

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.