banner redirect homepage

Cho đường thẳng (d:((x - 1))(2) = ((y - 1))(( - 1)) = ((z + 1))(2) ) và các điểm (A( (1;1; - 1) ),B( ( - 1; - 1;1) ),C( (2;(1)(2);0) ) ). Chọn mệnh đề đúng:


Câu 3510 Thông hiểu

Cho đường thẳng \(d:\dfrac{{x - 1}}{2} = \dfrac{{y - 1}}{{ - 1}} = \dfrac{{z + 1}}{2}\) và các điểm \(A\left( {1;1; - 1} \right),B\left( { - 1; - 1;1} \right),C\left( {2;\dfrac{1}{2};0} \right)\). Chọn mệnh đề đúng:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Điểm \(M\left( {{x_M};{y_M};{z_M}} \right)\) thuộc đường thẳng \(d:\dfrac{{x - {x_0}}}{a} = \dfrac{{y - {y_0}}}{b} = \dfrac{{z - {z_0}}}{c}\) nếu và chỉ nếu \(\dfrac{{{x_M} - {x_0}}}{a} = \dfrac{{{y_M} - {y_0}}}{b} = \dfrac{{{z_M} - {z_0}}}{c}\)

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.