Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng ( d ) đi qua ((M_0)((x_0),(y_0),(z_0)) )   và nhận ( vec u = (a,b,c) ),  ((a^2) + (b^2) + (c^2) > 0 )  làm một vecto chỉ phương. Hãy chọn khẳng định sai trong bốn khẳng định sau?


Câu 3511 Nhận biết

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\left( d \right)$ đi qua \({M_0}({x_0},{y_0},{z_0})\)   và nhận \(\vec u = (a,b,c)\),  \({a^2} + {b^2} + {c^2} > 0\)  làm một vecto chỉ phương. Hãy chọn khẳng định sai trong bốn khẳng định sau?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.