Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A( (2,0,0) ),B( (0,3,0) ),C( (0,0, - 4) ). Gọi (H ) là trực tâm tam giác ABC. Tìm phương trình tham số của đường thẳng OH trong các phương án sau:  


Câu 3524 Vận dụng

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A\left( {2,0,0} \right),B\left( {0,3,0} \right),C\left( {0,0, - 4} \right)$. Gọi \(H\) là trực tâm tam giác $ABC$. Tìm phương trình tham số của đường thẳng $OH$ trong các phương án sau:  


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Điểm \(H\) là trực tâm tam giác nếu và chỉ nếu $\left\{ \begin{array}{l}\overrightarrow {AH} .\overrightarrow {BC}  = 0\\\overrightarrow {BH} .\overrightarrow {AC}  = 0\\\left[ {\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {AC} } \right].\overrightarrow {AH}  = 0\end{array} \right.$

(điều kiện thứ 3 là để A, B, C, H đồng phẳng)

 
 
 

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.