Cho (d,d' ) là các đường thẳng có VTCP lần lượt là ( overrightarrow u , overrightarrow (u') ,M thuộc d,M' thuộc d' ). Nếu ([ ( overrightarrow u , overrightarrow (u') ) ] overrightarrow (MM')  # 0 ) thì:


Câu 3528 Nhận biết

Cho \(d,d'\) là các đường thẳng có VTCP lần lượt là \(\overrightarrow u ,\overrightarrow {u'} ,M \in d,M' \in d'\). Nếu \(\left[ {\overrightarrow u ,\overrightarrow {u'} } \right]\overrightarrow {MM'}  \ne 0\) thì:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng lý thuyết về vị trí tương đối của hai đường thẳng

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.