Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz ), cho hai đường thẳng ((d_1):( x = 1 + t y = 0 z =  - 5 + t right. ) và ((d_2):( x = 0 y = 4 - 2t' z = 5 + 3t' right. ). Phương trình đường vuông góc chung của ((d_1) ) và ((d_2) ) là:


Câu 3534 Vận dụng

Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz\), cho hai đường thẳng

\({d_1}:\left\{ \begin{array}{l}x = 1 + t\\y = 0\\z =  - 5 + t\end{array} \right.\) và \({d_2}:\left\{ \begin{array}{l}x = 0\\y = 4 - 2t'\\z = 5 + 3t'\end{array} \right.\).

Phương trình đường vuông góc chung của \({d_1}\) và \({d_2}\) là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Gọi tọa độ hai điểm \(M,N\) lần lượt thuộc hai đường thẳng.

- Dựa vào điều kiện \(MN\) là đường vuông góc chung để tìm tọa độ \(M,N\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.