Tìm m để phương trình 3(x^2) + 4( (m - 1) )x + (m^2) - 4m + 1 = 0 có hai nghiệm phân biệt(x_1),(x_2) thỏa mãn:(1)(((x_1))) + (1)(((x_2))) = (1)(2)( ((x_1) + (x_2)) ).


Câu 35395 Vận dụng cao

Tìm m để phương trình $3{x^2} + 4\left( {m - 1} \right)x + {m^2} - 4m + 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt${x_1},{x_2}$ thỏa mãn:$\dfrac{1}{{{x_1}}} + \dfrac{1}{{{x_2}}} = \dfrac{1}{2}\left( {{x_1} + {x_2}} \right)$.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Tìm điều kiện để phương trình có hai nghiệm khác \(0.\)

+ Biến đổi điều kiện ở đề bài để sử dụng được hệ thức Vi-ét.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.