Cho phương trình ((x^4) - m(x^3) + ( (m + 1) )(x^2) - m( (m + 1) )x + (( (m + 1) )^2) = 0 ).

Cho phương trình \({x^4} - m{x^3} + \left( {m + 1} \right){x^2} - m\left( {m + 1} \right)x + {\left( {m + 1} \right)^2} = 0\).


Câu 35398 Vận dụng cao

Giải phương trình khi \(m =  - 2\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Thay \(m =  - 2\) vào phương trình đưa về phương trình đối xứng bậc bốn

+ Xét \(x \ne 0\), chia cả hai vế cho \({x^2}\)  rồi đặt \(t = x - \dfrac{1}{x}\)

Xem lời giải


Câu 35397 Vận dụng cao

Tìm tất cả các giá trị của tham số \(m\) sao cho phương trình có bốn nghiệm đôi một phân biệt.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Xét \(x = 0\)

+ Xét \(x \ne 0\), chia hai vế của phương trình cho \({x^2} \ne 0\) và đặt \(t = x + \dfrac{{\left( {m + 1} \right)}}{x}\) rồi biện luận phương trình thu được.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.