Có bao nhiêu giá trị của (m ) để phương trình (x^2) - (2m + 1)x + (m^2) + 1 = 0 ; ; ; ;( 1 )  có hai nghiệm phân biệt ((x_1),(x_2) ) thỏa mãn (((x_1) - (x_2))^2) = (x_1).


Câu 35400 Vận dụng cao

Có bao nhiêu giá trị của \(m\) để phương trình ${x^2} - (2m + 1)x + {m^2} + 1 = 0\;\;\;\;\left( 1 \right)$

 có hai nghiệm phân biệt \({x_1},{x_2}\) thỏa mãn ${({x_1} - {x_2})^2} = {x_1}$.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Tìm \(m\) để phương trình có hai nghiệm phân biệt

+ Biến đổi ${({x_1} - {x_2})^2} = {x_1}$ để sử dụng hệ thức Vi-et

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.