Giả sử phương trình bậc hai a(x^2) + bx + c = 0 có hai nghiệm thuộc [ (0;3) ].Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:  Q = ((18(a^2) - 9ab + (b^2)))((9(a^2) - 3ab + ac)).


Câu 35410 Vận dụng cao

Giả sử phương trình bậc hai $a{x^2} + bx + c = 0$ có hai nghiệm thuộc $\left[ {0;3} \right].$Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:  $Q = \dfrac{{18{a^2} - 9ab + {b^2}}}{{9{a^2} - 3ab + ac}}$.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Biến đổi $Q = \dfrac{{18{a^2} - 9ab + {b^2}}}{{9{a^2} - 3ab + ac}}$  để sử dụng hệ thức Vi-et và lập luận.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.