Hai máy cày cùng làm việc trong 12 giờ thì cày được ((1)((10)) ) khu đất. Nếu máy cày thứ nhất làm một mình trong  42 giờ rồi nghỉ và sau đó máy cày thứ hai làm một mình trong  22  giờ thì cả hai máy cày được (25% ) khu đất. Hỏi nếu làm một mình thì máy (2 ) cày trong bao lâu?


Câu 35473 Vận dụng cao

Hai máy cày cùng làm việc trong 12 giờ thì cày được \(\dfrac{1}{{10}}\) khu đất. Nếu máy cày thứ nhất làm một mình trong  $42$ giờ rồi nghỉ và sau đó máy cày thứ hai làm một mình trong  $22$  giờ thì cả hai máy cày được \(25\% \) khu đất. Hỏi nếu làm một mình thì máy \(2\) cày trong bao lâu?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Bước 1: Lập hệ phương trình

1) Chọn ẩn và tìm điều kiện của ẩn (thông thường ẩn là đại lượng bài toán yêu cầu tìm)

2) Biểu thị các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết 

3) Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải hệ phương trình

Sử dụng các phương pháp thế, cộng đại số, đặt ẩn phụ…

Bước 3: Kết luận

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.