Cho 3 vòi nước cùng chảy vào 1 bể. Biết vòi 1 và vòi 2 chảy đầy bể trong 72  phút. Vòi 1 và vòi 3 chảy đề bể trong 63  phút. Vòi 2 và vòi 3 chảy đầy bể trong 56  phút. Hỏi vòi 2 chảy 1 mình đầy bể trong bao lâu?


Câu 35484 Vận dụng cao

Cho 3 vòi nước cùng chảy vào 1 bể. Biết vòi 1 và vòi 2 chảy đầy bể trong $72$  phút. Vòi 1 và vòi 3 chảy đề bể trong $63$  phút. Vòi 2 và vòi 3 chảy đầy bể trong $56$  phút. Hỏi vòi 2 chảy 1 mình đầy bể trong bao lâu?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bước 1: Lập hệ phương trình

1) Chọn ẩn và tìm điều kiện của ẩn (thông thường ẩn là đại lượng bài toán yêu cầu tìm)

2) Biểu thị các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết 

3) Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải hệ phương trình

Sử dụng các phương pháp thế, cộng đại số, đặt ẩn phụ…

Bước 3: Kết luận

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.