Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz ), cho (d ) là đường thẳng đi qua điểm (A( (1;2;3) ) ) và vuông góc với mặt phẳng (( alpha  ):4x + 3y - 7z + 1 = 0 ). Phương trình tham số của d là:


Câu 3549 Nhận biết

Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz\), cho \(d\) là đường thẳng đi qua điểm \(A\left( {1;2;3} \right)\) và vuông góc với mặt phẳng \(\left( \alpha  \right):4x + 3y - 7z + 1 = 0\). Phương trình tham số của d là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Đường thẳng \(d\) vuông góc với mặt phẳng \(\left( P \right)\) nếu \(\overrightarrow {{u_d}} //\overrightarrow {{n_P}} \)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.