Một phân xưởng đặt kế hoạch sản xuất 200  sản phẩm. Trong (5 ) ngày đầu do còn  làm việc khác nên mỗi ngày phân xưởng sản xuất ít hơn mức đề ra là (4 ) sản phẩm. Trong những ngày còn lại, xưởng sản xuất vượt mức (10 ) sản phẩm mỗi ngày nên hoàn thành kế hoạch sớm hơn (1 )  ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày phân xưởng cần sản xuất bao nhiêu  sản phẩm.


Câu 35493 Vận dụng cao

Một phân xưởng đặt kế hoạch sản xuất $200$  sản phẩm. Trong \(5\) ngày đầu do còn  làm việc khác nên mỗi ngày phân xưởng sản xuất ít hơn mức đề ra là \(4\) sản phẩm. Trong những ngày còn lại, xưởng sản xuất vượt mức \(10\) sản phẩm mỗi ngày nên hoàn thành kế hoạch sớm hơn \(1\)  ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày phân xưởng cần sản xuất bao nhiêu  sản phẩm.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Lập bảng như sau:

 Phương trình: $\dfrac{{200}}{x} = 5 + \dfrac{{220 - 5{\rm{x}}}}{{x + 10}} + 1$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.