Phương trình dao động của một vật có dạng x = Asin (omega t + (pi )(4)).Chọn kết luận đúng?


Câu 355 Thông hiểu

Phương trình dao động của một vật có dạng $x = A\sin (\omega t + \frac{\pi }{4})$.Chọn kết luận đúng?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Đồng nhất với phương trình dao động điều hòa .$x = Ac{\text{os}}\left( {\omega t + \varphi } \right)$.

- Sử dụng công thức lượng giác: $\sin \alpha  = c{\text{os}}\left( {\alpha  - \frac{\pi }{2}} \right)$

- Sử dụng lí thuyết về các đại lượng trong phương trình dao động điều hòa.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.