Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz ), cho cho mặt phẳng (( P ):x - 2y + 3z - 1 = 0 ) và đường thẳng (d:((x - 1))(3) = ((y - 2))(3) = ((z - 3))(1) ). Khẳng định nào sau đây đúng:


Câu 3551 Nhận biết

Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz\), cho cho mặt phẳng \(\left( P \right):x - 2y + 3z - 1 = 0\) và đường thẳng \(d:\dfrac{{x - 1}}{3} = \dfrac{{y - 2}}{3} = \dfrac{{z - 3}}{1}\). Khẳng định nào sau đây đúng:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Nhận xét mối quan hệ giữa các véc tơ chỉ phương và pháp tuyến của đường thẳng, mặt phẳng, kết hợp với điểm đi qua của đường thẳng và mặt phẳng để kết luận.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.