Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm,( rm( ))BC = 10cm, đường cao AH. Gọi E,( rm( ))F là hình chiếu của H lần lượt lên AB,( rm( ))AC.

Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$ có $AB = 6cm,{\rm{ }}BC = 10cm,$ đường cao $AH.$ Gọi $E,{\rm{ }}F$ là hình chiếu của $H$ lần lượt lên $AB,{\rm{ }}AC.$


Câu 35509 Vận dụng cao

Tính \(EF.\)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng định lý Pytago và hệ thức lượng trong tam giác vuông

Xem lời giải


Câu 35508 Vận dụng cao

Chọn câu đúng.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng hệ thức lượng trong các tam giác vuông \(AHB;AHC.\)

Xem lời giải


Câu 35507 Vận dụng cao

Tính: \(A = {\sin ^2}B + {\sin ^2}C - \tan B.\tan C\).


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng định nghĩa tỉ số lượng giác  và định lý Pytago

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.