Cho đường tròn ( (O;R) ), đường kính AB cố định và dây AC. Biết rằng khoảng cách từ O lần lượt đến AC và BC là 8( rm( ))cm và 6( rm( ))cm. Lấy D đối xứng với A qua C. Chọn câu sai ?


Câu 35553 Vận dụng cao

Cho đường tròn $\left( {O;R} \right),$ đường kính $AB$ cố định và dây $AC.$ Biết rằng khoảng cách từ $O$ lần lượt đến $AC$ và $BC$ là $8{\rm{ }}cm$ và $6{\rm{ }}cm.$ Lấy $D$ đối xứng với $A$ qua $C.$ Chọn câu sai ?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Sử dụng :  Đường kính vuông góc với dây thì đi qua trung điểm của dây đó.

+ Chứng minh tam giác \(ABD\)  cân từ đó tính \(BD\)  suy ra quỹ tích điểm \(D.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.