Hai tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O;R) cắt nhau tại M. Nếu MA=Rcăn 3 thì góc ở tâm góc (AOB) bằng:


Câu 35561 Vận dụng cao

Hai tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O;R) cắt nhau tại M. Nếu MA=$R\sqrt 3 $ thì góc ở tâm $\widehat {AOB}$ bằng:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Tính chất tiếp tuyến của đường tròn

Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.