Cho đường tròn (( (O;R) ) ), (AC ) và (BD ) là hai đường kính . Xác định vị trí của hai đường kính (AC ) và (BD ) để diện tích tứ giác (ABCD ) lớn nhất.


Câu 35562 Vận dụng cao

Cho đường tròn \(\left( {O;R} \right)\), \(AC\) và \(BD\) là hai đường kính . Xác định vị trí của hai đường kính \(AC\) và \(BD\) để diện tích tứ giác \(ABCD\) lớn nhất.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Vẽ \(AH \bot BD\left( {H \in BD} \right)\)

+ Chứng minh \(ABCD\)  là hình chữ nhật

+ Đánh giá  \({S_{ABCD}}\)  thông qua \({S_{ABD}} = \dfrac{1}{2}AB.AD = \dfrac{1}{2}AH.BD\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.