Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(1;2; - 3)và mặt phẳng (P):x + y - 2z - 1 = 0. Phương trình đường thẳng (d) đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (P) là:


Câu 3558 Nhận biết

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho điểm $A(1;2; - 3)$và mặt phẳng $(P):x + y - 2z - 1 = 0$. Phương trình đường thẳng $(d)$ đi qua $ A$ và vuông góc với mặt phẳng $(P)$ là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

$(P) \bot (d) \Rightarrow \overrightarrow {{n_P}}  = \overrightarrow {{u_d}} $

Phương trình đường thẳng $(d)$ qua \(M({x_0};{y_0};{z_0})\) và có vecto $\overrightarrow u  = (a;b;c)$ có dạng: $d:\dfrac{{x - {x_0}}}{a} = \dfrac{{y - {y_0}}}{b} = \dfrac{{z - {z_0}}}{c}$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.