Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;2;3) và 2 đường thẳng(d_1):((x + 3))(1) = ((y - 6))(( - 1)) = (z)(( - 1));(d_2):( x = 1 + 2t y = 5 - 3t z = 4 right.. Phương trình mặt phẳng qua A và song song với (d_1),(d_2) là:


Câu 3559 Vận dụng

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;3)$ và 2 đường thẳng${d_1}:\dfrac{{x + 3}}{1} = \dfrac{{y - 6}}{{ - 1}} = \dfrac{z}{{ - 1}};{d_2}:\left\{ \begin{array}{l}x = 1 + 2t\\y = 5 - 3t\\z = 4\end{array} \right.$. Phương trình mặt phẳng qua $A$ và song song với ${d_1},{d_2}$ là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

$(P)//{d_1},{d_2} \Rightarrow \overrightarrow {{n_P}}  = \left[ {\overrightarrow {{u_1}} ,\overrightarrow {{u_2}} } \right]$

Phương trình mặt phẳng $(P)$ qua \(M({x_0};{y_0};{z_0})\) và có vecto $\overrightarrow n  = (a;b;c)$ có dạng: $a.(x - {x_0}) + b.(y - {y_0}) + c(z - {z_0}) = 0$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.