Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình mặt phẳng ((P) ) đi qua hai điểm (A(1;1;2),B(0; - 1;1) )  và song song với đường thẳng d:((x - 1))(1) = ((y + 1))(( - 1)) = (z)(2) là:


Câu 3562 Vận dụng

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt phẳng \((P)\) đi qua hai điểm \(A(1;1;2),B(0; - 1;1)\)  và song song với đường thẳng $d:\dfrac{{x - 1}}{1} = \dfrac{{y + 1}}{{ - 1}} = \dfrac{z}{2}$ là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Vì \((P)\) đi qua hai điểm \(A,B\)  và song song với đường thẳng d nên ta có \(\overrightarrow {{n_P}}  = \left[ {\overrightarrow {AB} {\rm{;}}\overrightarrow {{u_d}} } \right]\)

- Phương trình mặt phẳng $(P)$ qua \(M({x_0};{y_0};{z_0})\) và có vecto $\overrightarrow n  = (a;b;c)$ có dạng:

                                      $a.(x - {x_0}) + b.(y - {y_0}) + c(z - {z_0}) = 0$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.