Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz ), cho mặt phẳng (( P ):x + 2y - 3z + 4 = 0 ) và đường thẳng (d:((x + 2))(1) = ((y - 2))(1) = (z)(( - 1)) ). Đường thẳng (Delta ) nằm trong (( P ) ) đồng thời cắt và vuông góc với (d ) có phương trình:


Câu 3564 Vận dụng

Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz\), cho mặt phẳng \(\left( P \right):x + 2y - 3z + 4 = 0\) và đường thẳng \(d:\dfrac{{x + 2}}{1} = \dfrac{{y - 2}}{1} = \dfrac{z}{{ - 1}}\). Đường thẳng \(\Delta \) nằm trong \(\left( P \right)\) đồng thời cắt và vuông góc với \(d\) có phương trình:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Tìm tọa độ điểm đồng quy của \(d,\Delta ,\left( P \right)\).

- \(\Delta \) nằm trong \(\left( P \right)\) và vuông góc với \(d\) nên \(\overrightarrow {{u_\Delta }}  = \left[ {\overrightarrow {{n_P}} ,\overrightarrow {{u_d}} } \right]\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.