Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm (A(1;1;1),B(4;1;0) ) và (C( - 1;4; - 1) ).  Mặt phẳng (P) nào dưới đây chứa đường thẳng AB mà khoảng cách từ C đến (P) bằng (căn (14) ) .


Câu 3565 Vận dụng

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho ba điểm \(A(1;1;1),B(4;1;0)\) và \(C( - 1;4; - 1)\).  Mặt phẳng $(P)$ nào dưới đây chứa đường thẳng $AB$ mà khoảng cách từ $C$ đến $(P)$ bằng \(\sqrt {14} \) .


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Lần lượt kiểm tra các điều kiện \(A \in (P);B \in (P)\) và \(d(C,(P)) = \sqrt {14} \) .

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.