Hệ phương trình (( ( (x + y) )( (1 + (1)((xy))) ) = 5 ( ((x^2) + (y^2)) )( (1 + (1)(((x^2)(y^2)))) ) = 9 right. ) có số nghiệm là


Câu 35669 Vận dụng cao

Hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}\left( {x + y} \right)\left( {1 + \dfrac{1}{{xy}}} \right) = 5\\\left( {{x^2} + {y^2}} \right)\left( {1 + \dfrac{1}{{{x^2}{y^2}}}} \right) = 9\end{array} \right.\) có số nghiệm là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Biến đổi để sử dụng cách giải hệ đối xứng loại 1.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.