Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz ), cho mặt phẳng (( P ):x + 2y = 0 ). Phương trình nào sau đây là phương trình đường thẳng qua (A( ( - 1;3; - 4) ) ) cắt trục (Ox ) và song song với mặt phẳng (( P ) ):


Câu 3567 Vận dụng cao

Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz\), cho mặt phẳng \(\left( P \right):x + 2y = 0\). Phương trình nào sau đây là phương trình đường thẳng qua \(A\left( { - 1;3; - 4} \right)\) cắt trục \(Ox\) và song song với mặt phẳng \(\left( P \right)\):


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Gọi tọa độ giao điểm \(B\) của \(d\) với \(Ox\).

- \(d//\left( P \right) \Rightarrow \overrightarrow {AB} .\overrightarrow {{n_P}}  = 0\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.