Cho hệ phương trình ( ( rm( - ax)) + y = 3 <=ft| (x + 1) right| + y = 2 right.. Giá trị của a để hệ phương trình có nghiệm duy nhất là:


Câu 35686 Vận dụng cao

Cho hệ phương trình $\left\{ \begin{array}{l}{\rm{ - ax}} + y = 3\\\left| {x + 1} \right| + y = 2\end{array} \right.$. Giá trị của a để hệ phương trình có nghiệm duy nhất là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Xét hai trường hợp \(x \ge  - 1\)  và \(x <  - 1\)

+ Tìm điều kiện để hệ có nghiệm duy nhất trong từng trường hợp và chú ý đến điều kiện của \(x.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.