Cho đường tròn (( (O;R) ) ) và dây cung   (AB ) không đi qua (O ).  Từ điểm (M ) nằm trên tia đối của tia (BA )  ( (M ) không trùng với (B )), kẻ hai tiếp tuyến (MC,MD ) với đường tròn (( (O;R) ) )( (C;D ) là các tiếp điểm). Gọi (H ) là trung điểm đoạn thẳng (AB ). Đoạn thẳng (OM ) cắt đường tròn (( (O;R) ) ) tại điểm (I ).

Cho đường tròn \(\left( {O;R} \right)\) và dây cung  \(AB\) không đi qua \(O\).  Từ điểm \(M\) nằm trên tia đối của tia \(BA\)

 (\(M\) không trùng với \(B\)), kẻ hai tiếp tuyến \(MC,MD\) với đường tròn \(\left( {O;R} \right)\)(\(C;D\) là các tiếp điểm). Gọi \(H\) là trung điểm đoạn thẳng \(AB\). Đoạn thẳng \(OM\) cắt đường tròn \(\left( {O;R} \right)\) tại điểm \(I\).


Câu 35704 Vận dụng cao

Chọn câu sai.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Trong một đường tròn , đoạn thẳng nối trung điểm của một dây cung với tâm đương tròn vuông góc với dây cung đó.

+) Tứ giác có 2 góc đối nhau có tổng bằng \({180^o}\) thì nội tiếp đường tròn.

+) Góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung nếu cùng chắn một cung thì bằng nhau

Xem lời giải


Câu 35703 Vận dụng cao

Đường thẳng qua $O$ vuông góc với \(OM\) cắt các tia \(MC;MD\) lần lượt tại \(E;F\). Xác định hình dạng của tứ giác \(MCOD\) để diện tích tam giác \(MEF\) nhỏ nhất khi \(M\) di động trên tia đối của tia \(BA.\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Áp dụng bất đẳng thức Cosi với 2 số dương ta có \(a + b \ge 2\sqrt {ab} \)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.