Cho tam giác nhọn (ABC ;( (AB < AC) ) ) nội tiếp đường tròn tâm (O ), có ba đường cao là (AD,BE,CF ) và trực tâm là (H ). Gọi (M )là giao điểm của (AO ) với (BC ) và (P, ;Q )lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ (M ) đến (AB,AC ).

Cho tam giác nhọn \(ABC\;\left( {AB < AC} \right)\) nội tiếp đường tròn tâm \(O\), có ba đường cao là \(AD,BE,CF\) và trực tâm là \(H\). Gọi \(M\)là giao điểm của \(AO\) với \(BC\) và \(P,\;Q\)lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ \(M\) đến \(AB,AC\).


Câu 35713 Vận dụng cao

Chọn câu đúng.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Sử dụng các tính chất: Tứ giác có 2 góc đối bù nhau thì nội tiếp đường tròn ; 2 góc nội tiếp cùng chắn 1 cung thì bằng nhau

+ Kéo dài \(AO\) cắt \(\left( O \right)\) tại \(G.\)

+ Sử dụng định lí Ta-lét

Xem lời giải


Câu 35712 Vận dụng cao

Chọn đẳng thức đúng.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng biểu thức đã chứng minh ở câu trước \(MQ.HE = HF.MP\)  , biến đổi để đưa về biểu thức cần tìm.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.