Cho tam giác ABC( rm( ))( (AB( rm( )) < ( rm( ))AC) ) có các góc đều nhọn, các đường cao AD,( rm( ))BE,( rm( ))CF  cắt nhau tại H. Đường thẳng EF cắt đường thẳng BC và  AD lần lượt tại K và I.  Qua F kẻ đường thẳng song song với AC cắt AK,( rm( ))AD lần lượt tại M và N. Gọi O là trung điểm của BC. Chọn câu đúng.


Câu 35722 Vận dụng cao

Cho tam giác $ABC{\rm{ }}\left( {AB{\rm{ }} < {\rm{ }}AC} \right)$ có các góc đều nhọn, các đường cao $AD,{\rm{ }}BE,{\rm{ }}CF$  cắt nhau tại $H.$ Đường thẳng $EF$ cắt đường thẳng $BC$ và  $AD$ lần lượt tại $K$ và $I.$  Qua $F$ kẻ đường thẳng song song với $AC$ cắt $AK,{\rm{ }}AD$ lần lượt tại $M$ và $N.$ Gọi $O$ là trung điểm của $BC.$ Chọn câu đúng.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Sử dụng tính chất góc nội tiếp

+ Qua B kẻ đường thẳng song song với AC cắt AK, AD tại P, Q  sau đó sử dụng định lý Ta-lét

+ Sử dụng tính chất tam giác đồng dạng và tính chất tứ giác nội tiếp

Xem lời giải

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.