Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm tập tất cả giá trị của tham số (m ) để mặt cầu ( S ) có phương trình ((x^2) + (y^2) + (z^2) - 2x + 2my - 4z + m + 5 = 0 )  đi qua điểm A( (1;1;1) ).


Câu 3573 Nhận biết

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tìm tập tất cả giá trị của tham số \(m\) để mặt cầu $\left( S \right)$ có phương trình \({x^2} + {y^2} + {z^2} - 2x + 2my - 4z + m + 5 = 0\)  đi qua điểm $A\left( {1;1;1} \right)$.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Tìm điều kiện để phương trình là phương trình mặt cầu.

- Mặt cầu \(\left( S \right)\) đi qua điểm \(A\) nếu tọa độ của \(A\) thỏa mãn phương trình mặt cầu.

- Kiểm tra điều kiện của \(m\) và kết luận.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.