Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M( (1; - 2;3) ). Gọi I là hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox. Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt cầu tâm I, bán kính IM?


Câu 3577 Thông hiểu

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M\left( {1; - 2;3} \right)$. Gọi $I$ là hình chiếu vuông góc của $M$ trên trục $Ox$. Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt cầu tâm $I$, bán kính $IM$?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Tìm hình chiếu \(I\) của điểm \(M\) trên \(Ox\):

Chú ý: chiếu lên cái gì thì giữ nguyên cái đó, còn lại bằng \(0\).

- Tính bán kính \(IM \Rightarrow \) phương trình mặt cầu.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.