Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc Oxyz, cho hai điểm E( (2,1,1) ),( rm( ))F( (0,3, - 1) ). Mặt cầu ( S ) đường kính EF có phương trình là:


Câu 3580 Thông hiểu

Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc $Oxyz$, cho hai điểm $E\left( {2,1,1} \right),{\rm{ }}F\left( {0,3, - 1} \right)$. Mặt cầu $\left( S \right)$ đường kính $EF$ có phương trình là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Tìm tọa độ tâm mặt cầu: là trung điểm của \(AB\).

- Tính bán kính mặt cầu: \(R = \dfrac{{AB}}{2}\), suy ra phương trình mặt cầu.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.