Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A( (2,4, - 1) ),( rm( ))B( (0, - 2,1) ) và đường thẳng d có phương trình (( x = 1 + 2t y = 2 - t z = 1 + t right. ). Gọi ( S ) là mặt cầu đi qua A,B và có tâm thuộc đường thẳng d. Đường kính mặt cầu ( S ) là


Câu 3583 Vận dụng

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A\left( {2,4, - 1} \right),{\rm{ }}B\left( {0, - 2,1} \right)$ và đường thẳng $d$ có phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}x = 1 + 2t\\y = 2 - t\\z = 1 + t\end{array} \right.\). Gọi $\left( S \right)$ là mặt cầu đi qua $A,B$ và có tâm thuộc đường thẳng $d$. Đường kính mặt cầu $\left( S \right)$ là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Gọi tọa độ tâm mặt cầu theo tham số của đường thẳng \(d\).

- \(\left( S \right)\) đi qua \(A,B \Leftrightarrow IA = IB\), từ đó tìm được tọa độ \(I\) và bán kính \(IA\) suy ra đường kính \(2IA\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.