Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A( (2,1, - 1) ) và B( (1,0,1) ). Mặt cầu đi qua hai điểm A,B  và có tâm thuộc trục Oy có đường kính là


Câu 3584 Vận dụng

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A\left( {2,1, - 1} \right)$ và $B\left( {1,0,1} \right)$. Mặt cầu đi qua hai điểm $A,B$  và có tâm thuộc trục Oy có đường kính là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Gọi tâm \(I\left( {0;t;0} \right) \in Oy\).

- Mặt cầu đi qua điểm \(A,B \Rightarrow IA = IB\) tìm được \(I \Rightarrow \)bán kính \(IA\), đường kính \(2IA\) 

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.