Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD có tọa độ các đỉnh là A( (1,1,1) ),( rm( ))B( (1,2,1) ),( rm( ))C( (1,1,2) ) và D( (2,2,1) ). Khi đó mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD có phương trình là


Câu 3585 Vận dụng

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tứ diện $ABCD$ có tọa độ các đỉnh là $A\left( {1,1,1} \right),{\rm{ }}B\left( {1,2,1} \right),{\rm{ }}C\left( {1,1,2} \right)$ và $D\left( {2,2,1} \right)$. Khi đó mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$ có phương trình là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Xét từng đáp án:

+ Thay các tọa độ các điểm vào lần lượt từng phương trình, phương trình nào mà tọa độ 4 điểm đều thỏa mãn là phương trình cần tìm.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.