Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz,  mặt cầu ( S )  có phương trình ((x^2) + (y^2) + (z^2) - 4mx + 4y + 2mz + (m^2) + 4m = 0 )  có bán kính nhỏ nhất khi (m ) bằng


Câu 3586 Vận dụng

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$,  mặt cầu $\left( S \right)$  có phương trình \({x^2} + {y^2} + {z^2} - 4mx + 4y + 2mz + {m^2} + 4m = 0\)  có bán kính nhỏ nhất khi \(m\) bằng


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Viết biểu thức tính bán kính \(R\) của mặt cầu.

- Tìm GTNN của \(R \Rightarrow m\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.