Đột biến điểm ở một gen chắc chắn sẽ làm thay đổi những sản phẩm nào của gen?


Câu 36041 Vận dụng

Đột biến điểm ở một gen chắc chắn sẽ làm thay đổi những sản phẩm nào của gen?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Đột biến điểm là đột biến liên quan đến một cặp nuclêôtit, gồm một số dạng đột biến là: thêm, mất và thay thế một cặp nuclêôtit.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Ở một loài động vật lưỡng bội, xét phép lai giữa 2 cá thể P:♀Aabb × ♂aaBb. Biết rằng trong quá trình giảm phân tạo giao tử, ở con cái tất cả các tế bào sinh trứng đều có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li ở giảm phân I, giảm phân II phân li bình thường, các cặp NST khác phân li bình thường, giảm phân tạo giao tử ở con đực diễn ra bình thường. Biết rằng các giao tử đều có khả năng thụ tinh và các hợp tử đếu có sức sống. Theo lí thuyết, ở đời con không tạo ra được kiểu gen nào sau đây?