Hai hạt bụi trong không khí, mỗi hạt chứa ((8.10^8) ) electron cách nhau (2( rm( ))cm ). Lực đẩy tĩnh điện giữa hai hạt bằng:


Câu 36125 Vận dụng

Hai hạt bụi trong không khí, mỗi hạt chứa \({8.10^8}\) electron cách nhau \(2{\rm{ }}cm\). Lực đẩy tĩnh điện giữa hai hạt bằng:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Điện tích của một electron: \(e =  - {1,6.10^{ - 19}}C\)

+ Sử dụng biểu thức tính lực điện:  $F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.