Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên (3 ) lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ:


Câu 36126 Thông hiểu

Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên \(3\) lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng biểu thức tính lực tương tác tĩnh điện: $F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.