Một tụ điện phẳng tích điện đến hiệu điện thế ((U_1) = ( rm( ))300( rm( ))V ). Sau khi ngắt khỏi nguồn điện người ta giảm khoảng cách giữa (2 ) bản tụ xuống còn một nửa. Lúc này hiệu điện thế giữa hai bản bằng:


Câu 36143 Vận dụng

Một tụ điện phẳng tích điện đến hiệu điện thế \({U_1} = {\rm{ }}300{\rm{ }}V\). Sau khi ngắt khỏi nguồn điện người ta giảm khoảng cách giữa \(2\) bản tụ xuống còn một nửa. Lúc này hiệu điện thế giữa hai bản bằng:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Sử dụng biểu thức: \(Q = CU\)

+ Sử dụng biểu thức tính điện dung của tụ điện: \(C = \dfrac{{\varepsilon S}}{{{{9.10}^9}.4\pi d}}\)  

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.